Tidan

Tidan

Brevet till Länstyrelsen

Aktuellt/NyheterPosted by Egon Andersson 2016-05-28 19:28:33

Mejeribyggnaden Tidan

Den fallfärdiga gamla nedlagda mejeribyggnaden med en jättehög skorsten (när ramlar den?) som vi här i Tidan anser vara en olycksrisk, miljöfara och sanitär olägenhet har vi försökt att få riven i många, många år. Vi har påtalat detta till Skövde kommun ett antal gånger. Kommunen har också blivit polisanmäld av en anonym person vid något tillfälle. SLA har haft reportage med foton mm men inget händer. Genom åren så har det varit mycket konstig trafik i och runt fastigheten kvällar och nätter.

Länge visste man inte vem som ägde fastigheten. Sedan har det framkommit att ett kommanditbolag äger den.

Under ett antal år så har fastigheten slaktats på metall (elkablar, lufttrummor, vattenrör mm). Elkablarna eldades i en tunna på tomten. Utan att vi vet med säkerhet så tror vi att vattenrören måste ha haft isolering av asbests och det har inte varit någon sanering i huset. Så det ligger säkert kvar i byggnaden. Fönster och luftintag står vidöppna så vatten tränger in. Betongen i valv och väggar eroderar så det är nog en ganska stor olycksrisk om några barn skulle ta sig in. Det har under en lång tid varit en bra plats för ett visst klientel (ej från Tidan) att tömma skräp/avfall på tomten. En gång så kom det en bil med 2 st rostiga skräpcontainrar och ställdes där. Vi frågade vem som lovat detta. Ägaren, svarade dom och for iväg. Efter några insändare i tidningen så började en städning då oljefat, containrar och allt annat skräp föstes ihop med en traktor med skopa och och täcktes med jord mot en bäck som rinner ut i ån Tidan som rinner ut i Sjön Östen (en fågelsjö) och vidare ut i Vänern. Detta utfördes av en person som troligen var ombedd av ägaren att göra detta.

Nu står det ett antal skrotbilar uppställda inne på området med all vad det innebär miljömässigt (batterier, oljor mm). Tidigare så var en del av dessa bilar placerade utanför fastigheten mot den allmänna vägen mot Horn. Dessa hade ställts där av samma man som utförde ”städningen”. Vi befarar att det ska bli någon typ av miljökatastrof av detta om inget görs.

Någon myndighet tycker vi ju ska ha makt, skyldighet och intresse av att ”eländet” blir rivet och sanerat. Det är en skam att byggnaden får stå kvar i samhället.

Ps.En kontroll av området bör göras omgående så inga miljöföroreningar når Skeppsbrobäcken, om det inte redan är försent?

Tidanbygdens Intresseförening.

(En förening för föreningar, företagare samt privatpersoner i

Tidanbygden med omnejd.)