Tidan

Brevet till LänstyrelsenAktuellt/Nyheter

Posted by Egon Andersson 2016-05-28 19:28:33

Mejeribyggnaden Tidan

Den fallfärdiga gamla nedlagda mejeribyggnaden med en jättehög skorsten (när ramlar den?) som vi här i Tidan anser vara en olycksrisk, miljöfara och sanitär olägenhet har vi försökt att få riven i många, många år. Vi har påtalat detta till Skövde kommun ett antal gånger. Kommunen har också blivit polisanmäld av en anonym person vid något tillfälle. SLA har haft reportage med foton mm men inget händer. Genom åren så har det varit mycket konstig trafik i och runt fastigheten kvällar och nätter.

Länge visste man inte vem som ägde fastigheten. Sedan har det framkommit att ett kommanditbolag äger den.

Under ett antal år så har fastigheten slaktats på metall (elkablar, lufttrummor, vattenrör mm). Elkablarna eldades i en tunna på tomten. Utan att vi vet med säkerhet så tror vi att vattenrören måste ha haft isolering av asbests och det har inte varit någon sanering i huset. Så det ligger säkert kvar i byggnaden. Fönster och luftintag står vidöppna så vatten tränger in. Betongen i valv och väggar eroderar så det är nog en ganska stor olycksrisk om några barn skulle ta sig in. Det har under en lång tid varit en bra plats för ett visst klientel (ej från Tidan) att tömma skräp/avfall på tomten. En gång så kom det en bil med 2 st rostiga skräpcontainrar och ställdes där. Vi frågade vem som lovat detta. Ägaren, svarade dom och for iväg. Efter några insändare i tidningen så började en städning då oljefat, containrar och allt annat skräp föstes ihop med en traktor med skopa och och täcktes med jord mot en bäck som rinner ut i ån Tidan som rinner ut i Sjön Östen (en fågelsjö) och vidare ut i Vänern. Detta utfördes av en person som troligen var ombedd av ägaren att göra detta.

Nu står det ett antal skrotbilar uppställda inne på området med all vad det innebär miljömässigt (batterier, oljor mm). Tidigare så var en del av dessa bilar placerade utanför fastigheten mot den allmänna vägen mot Horn. Dessa hade ställts där av samma man som utförde ”städningen”. Vi befarar att det ska bli någon typ av miljökatastrof av detta om inget görs.

Någon myndighet tycker vi ju ska ha makt, skyldighet och intresse av att ”eländet” blir rivet och sanerat. Det är en skam att byggnaden får stå kvar i samhället.

Ps.En kontroll av området bör göras omgående så inga miljöföroreningar når Skeppsbrobäcken, om det inte redan är försent?

Tidanbygdens Intresseförening.

(En förening för föreningar, företagare samt privatpersoner i

Tidanbygden med omnejd.)

Bostäder i tidan.Aktuellt/Nyheter

Posted by Egon Andersson 2016-02-11 18:13:50

smiley Den 12 feb. 2016 kommer jag att visa ytterligare en peson som vill eventuellt
bygga ett hus på en tomt bakom ICA.

Har också fått förfrågan från ett företag som har intresse av 4 Tomter innan sommaren.

Det börjar röra på sig. Ett bygglov är på väg. Se första sidan.

Egon.

PS. Ett nytt hus har det kommit till på Torpemads-vägen.


IndustribesökStudibesök

Posted by Arnold Karlén 2015-04-07 20:34:00

Öppet hus Vads CNC AB
28 Maj kl.16.00-- 19.00
VälkomnaFöretagarfrukostAktuellt/Nyheter

Posted by Egon Andersson 2015-03-16 14:02:21

NÄSTA FÖRETAGARFRUKOST PÅ KONDIS 9 APRIL KL 08,30

Vi får se om TV på ICA är klar då,
om vi hittat överblivna skyltar i Skövde.
om antalet deltagare ökar med ytterligare 6
om det blir ytterligare ett studiebesök.

Var och en uppmuntrar sina företagarvänner att ansluta sig


Årsavgiften för 2015 är oförändrade.


Glöm ej betala in

TACK för all stöd vi får till föreningen.

Egon


ByggnaderAktuellt/Nyheter

Posted by Egon Andersson 2014-05-01 12:35:04

smiley Vi kommer nu att skriva kontrakt med en byggare för start av bostäder i Tidan.

En arbetsgrupp startas också samtidigt för att komma igång omgående. Där finns även
kommunen representerad.

Vidare information kommer inom kort på denna sida.


Kan i dag 2015-03-27 tala om att vi snart börjar bygga det först huset .

Vi har klart med de första kontakterna på första parhuset.
Vidare har intresset ökat på fler hus inom kort.

SÅ VILL NI BO CENTRALT OCH NÄRA TILL ALLT SÅ SKYNDA ER ATT KONTAKTA
EGON ANDERSSON.
TEL 0500 470651
070-5634064
UtvecklingsplanUtveckling & framtid

Posted by Nils-Olov Fransson 2013-01-09 14:53:42

Intresseföreningen har under sensommaren och hösten arbetat med att ta fram en lokal utvecklingsplan för Tidanbygden.
En plan för utveckling är av naturliga skäl inte statisk, Hela tiden sker det något som påverkar vår framtid och en plan behöver därför alltid uppdateras för att spegla vad vi vill ska ske i framtiden.
Kommentera gärna planen som den ser ut i dag. Kom med förslag om vad som bör läggas till.

BesökAktuellt/Nyheter

Posted by Egon Andersson 2012-12-12 18:03:49

Blog image

Intresseföreningen i Tidan.

Monica Green visade ett stort intresse för förslagen om äldreboendet som arbetas fram av intresseföreningen med Egon Andersson i spetsen.

Monica noterade även det stora behovet av gång och cykelväg mot Götlunda.

Hoppas att flera politiker hakar på och börjar arbetar över partigränserna

Vi här på landsbygden behöver allt stöd vi kan få.

Arnold.k

GRATTIS! Tidanskolan vidare i frågetävlingen Vi i Femman.

Egon.